Patas Hondenservice
Informatie over de inhoud van deze website   Patas is pootjes op z'n Spaans

Voor alle duidelijkheid wijst PATAS HONDENSERVICE (
PATAS) ten aanzien van de website www.patas.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van
PATAS. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PATAS. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door
PATAS met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.
PATAS behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel
PATAS alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is PATAS niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van
PATAS, welke geen eigendom zijn van PATAS, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van PATAS. Hoewel PATAS uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door PATAS worden onderhouden wordt afgewezen.

PATAS sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
  Waf
 
 
patas
 

Foto's op Facebook insta 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGS
 belgie   contact   denemarken   dierentaxi   dierentransport   dierenvervoer   dogtaxi   duits   dogtransport   duitsland   emigratie   e-mail   engels   ervaring   europa   frankrijk   gebroek   heel   heide   herkenbosch   herten   hingen   hondenservice   hondentaxi   hondentransport   hondenvervoer   informatie   internationaal   italië   koningsbosch   limburg   linne   Luxemburg   maasbracht   maasgouw   maastricht   nationaal   nederland   oostenrijk   PATAS-TAXI   roermond   spaans   spanje   twitter   vakantietaxi   vakantievervoer   veilig vervoer   verhuizen   vervoer   weeze 

Veilig vervoer van uw hond! Inter(nationaal) hondenvervoer NL EN

Waterpret Hector Benno, Simba & Sadie King Strand Strandfeest Droef Waterpret Orso Simba & Diesel Sadie Flip